Onderzoeken

Intensivering loopbaanbegeleiding werkt!

13 februari 2017
Studieswitch en -uitval door verkeerde studiekeuze.

In het hoger onderwijs zijn studenten die van studie switchen of uitvallen een hardnekkig probleem.

Onderzoek suggereert dat de aanschaf van een lesmethode voor loopbaanbegeleiding niet tot daling van de kans op switch en uitval leidt, maar intensief gebruik van de methode wel.

De kans op switch of uitval verschilt echter flink bij vergelijkbare leerlingen afkomstig van vergelijkbare scholen voor voortgezet onderwijs. Loopbaanori­ëntatie- en begeleiding in de bovenbouw van het voortgezet on­derwijs moet dit helpen voorkomen.


Onderzoeksrapport van Marc van der Steeg en Peter van den Heuvel, ministerie van OCW: 

 
Top