Onderzoeken

Onderwijs in burgerschap: primair en voortgezet onderwijs

08 maart 2017
Handvatten vormgeving burgerschapsonderwijs.

Aanknopingspunten om het eigen burgerschapsonderwijs goed vorm te geven: dat is de opbrengst van een literatuurstudie en onderzoek naar ‘good practices’ in het primair en voortgezet onderwijs door het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.


Burgerschapscompetenties zijn van toenemend belang voor maatschappelijk succes en maatschappelijke ontwikkeling. Van onderwijs wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van jongeren. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht hieraan aandacht te besteden.


Burgerschap

Burgerschap en burgerschapsvorming zijn echter veelzijdige begrippen. Burgerschap is een begrip dat verwijst naar het maatschappelijk functioneren van mensen. Het gaat over de manieren waarop individuen zich verhouden tot anderen en gemeenschappen, en daarmee over omgaan met verschillen, diversiteit, sociale cohesie en solidariteit. Daarnaast gaat burgerschap over de verhouding tussen individuen, autoriteiten en instituties. Aspecten als democratie, invloed en mensenrechten spelen hierbij een belangrijke rol.


Onderzoek

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar burgerschap van kinderen en jongeren en effecten van onderwijs op burgerschap. Dit onderzoek beschrijft een aantal van de inzichten uit die onderzoeken die van belang zijn voor de vormgeving van burgerschapsonderwijs. Het combineert kennis uit de wetenschappelijke literatuur met voorbeelden uit de praktijk van het burgerschapsonderwijs op Nederlandse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.


Doelen

  • het inzichtelijk maken van mechanismen binnen de school die kunnen bijdragen aan versterking van de burgerschapscompetenties van leerlingen;
  • het geven van voorbeelden die illustreren hoe deze mechanismen in het onderwijs vorm krijgen.


Bron: nro.nl
 

 
Top