Onderzoeken

Loopbaan en burgerschapsonderwijs in het mbo

08 maart 2017
Onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen.

Alle mbo’s besteden aandacht aan burgerschapsonderwijs en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar vullen deze op een verschillende manier in. Er is niet altijd grip op de kwaliteit ervan en ook de beoordeling van studenten blijkt soms een uitdaging. Docenten en beleidsmedewerkers hebben mede daarom behoefte aan houvast: wat is ‘goed’ burgerschap en wat is een ‘goede’ LOB. Daarover bestaat geen eenduidigheid.


Dit rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding en burgerschapsonderwijs in het mbo. Aanleiding van dit onderzoek was de motie Rog van juni 2015. Hierin werd verzocht te kijken naar de mogelijkheden voor bevoegdheidseisen voor docenten burgerschap en naar mogelijkheden om burgerschapsvorming in het mbo minder vrijblijvend te maken. Ook de kwaliteit hiervan is meegenomen in het onderzoek. Omdat LOB nauw verbonden is met deze onderwerpen is LOB meegenomen in het onderzoek.
NRO is benaderd door het ministerie van OCW om dit onderzoek uit te voeren. 


Bron: KBA Nijmegen en ResearchNed


 


 


 

 
Top