Onderzoeken

Proefschrift sociale mediagebruik en loopbaanontwikkeling mbo-studenten

15 maart 2017
Laagopgeleide jongeren benutten mogelijkheden sociale media onvoldoende

Paulo Moekotte, werkzaam bij het ROC van Twente, is als onderzoeker betrokken bij het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’.


In zijn proefschrift ‘Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk’ onderzocht Moekotte de relatie tussen sociale mediagebruik en de sociale en loopbaanontwikkeling van laagopgeleide jongeren in het beroepsonderwijs. 


Het is een feit dat risicojongeren minder digitaal vaardig zijn. Deelname aan een kenniseconomie en genetwerkte samenleving is in toenemende mate afhankelijk van het gebruik van sociale media en sociale netwerken en vereist de ontwikkeling van nieuwe soorten vaardigheden of geletterdheid.Het proefschrift bevat verschillende onderzoeken over de verkenning hoe met sociale mediagebruik door risicojongeren mogelijkheden en kansen op sociale en economische participatie kunnen worden vergroot.


Technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden tot sociale en economische participatie, maar die kansen worden onvoldoende benut. Het mbo zou meer aandacht moeten besteden aan sociale mediagebruik op het gebied van sociale participatie en loopbaanontwikkeling. Dat concludeert Paulo Moekotte die in december 2016 op dit onderwerp promoveerde bij de Open Universiteit. Moekotte ziet een ‘digitale kloof’ groter worden. 
Top