Onderzoeken

Versterken loopbaanontwikkeling jongeren mbo 2-opleidingen

22 maart 2017
arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief

Meerdere onderzoeken naar baanpolarisatie wijzen uit dat de werkgelegenheid in het middensegment van de arbeidsmarkt, geleidelijk afneemt als gevolg van de technologische ontwikkelingen. Dit heeft met name consequenties voor de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een mbo 2-opleiding.


In het schooljaar 2015-2016 volgden bijna 89.000 studenten een mbo 2-opleiding. Dit is bijna 20% van het totaal aantal mbo-studenten.


In opdracht van het ministerie heeft de Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) een advies uitgebracht over wat mbo-instellingen kunnen doen en wat ze nodig hebben om het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief voor mbo-studenten niveau 2 te versterken.


Eén van de aanbevelingen betreft het versterken van de loopbaanontwikkeling door begeleiding van gediplomeerde mbo 2-schoolverlaters, ook na diplomering. 
Bron: www.cmmbo.nl

 
Top