Nieuws

Extra geld voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

06 augustus 2018
Voor meer kansen op een baan en hoogwaardig vakmanschap
Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, trekt minister van onderwijs Van Engelshoven 100 miljoen euro uit tot 2022. Onderwijsinstellingen kunnen daardoor mbo-studenten nog beter voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. De financiering van de projecten wordt aangevuld door andere organisaties uit de regio, waaronder in ieder geval het bedrijfsleven.

Regionaal investeringsfonds

Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen komt niet vanzelf tot stand. Daarom stimuleert het ministerie van Onderwijs samenwerking via het regionaal investeringsfonds mbo(RIF). Het RIF is de afgelopen jaren succesvol gebleken om samenwerking in de regio te stimuleren. In totaal hebben 111 samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren ruim 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk. Het bedrijfsleven en regionale overheden hebben dat aangevuld met nog eens 215 miljoen euro. In januari 2019 start het nieuwe RIF en kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheden subsidie aanvragen voor innovatie in het beroepsonderwijs.

Kamerbrief Regionaal investeringsfonds 2019-2022 

Betere kansen voor kwetsbare jongeren
Vanaf 2019 heeft het RIF meer aandacht voor projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-opleiding. Het percentage dat vanuit het fonds wordt bijgedragen wordt groter. Nu krijgen toegekende projecten een derde van de totale begroting van het project als subsidie van het Rijk. In het nieuwe RIF wordt dat de helft van de begroting. Bovendien hoeven bedrijven bij projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-opleiding nog slechts een kwart, in plaats van een derde bij te dragen. Deze aantrekkelijkere voorwaarden voor bedrijven zorgen ervoor dat kwetsbare jongeren in de entree-opleiding betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Bron: OCW
 
Top