Nieuws

Oproep tot het indienen van projectvoorstellen beleidshervorming

18 januari 2019
innovatieve technologie loopbaanbegeleiding | basisvaardigheden voor lager geschoolde volwassenen | bij-, nascholingstrajecten | instrumenten voor zelfreflectie | ho: actieplan digitaal onderwijs en toetsingscriteria

Deze oproep is onderdeel van Erasmus+, actielijn KA3  Ondersteuning van beleidshervormingen Initiatieven voor beleidsinnovatie

Call for Proposals EACEA/36/2018 | Erasmus+ Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for Policy Innovation - Forward-Looking Cooperation Projects in the Fields of Education and Training  

Toekomstgerichte grootschalige samenwerkingsprojecten voor het testen, ontwikkelen of beoordelen van innoverende beleidsbenaderingen die het potentieel hebben om in het beleid te worden geïntegreerd en om de systemen voor onderwijs en opleiding te verbeteren.


Deadline
19 maart 2019 om 12.00 uur CET | meer informatie

De Infoday vindt plaats op 28 januari 2019 (11.00-15.40 uur). Deze kunt u online bijwonen. Voor deelname kunt u zich hier registeren. 

Projectvoorwaarden:

 • diepgaande kennis over doelgroepen, leren, doceren of opleidingssituaties;
 • effectieve methodieken en instrumenten waarmee beleid kan worden ontwikkeld, en;
 • conclusies die relevant zijn voor beleidsmakers op het gebied van onderwijs en opleiding op alle niveaus.

Profiel aanvragers

Deze toekomstgerichte samenwerkingsprojecten moeten worden geleid en uitgevoerd door organisaties die:

 • beschikken over de recentste kennis in relatie tot de doelstellingen;
 • in staat zijn tot innoveren of die met hun activiteiten systemische veranderingen teweeg kunnen brengen, en;
 • die de beleidsagenda inzake onderwijs en opleiding kunnen aansturen.

Algemene doelstellingen

 • innovatie bevorderen op het gebied van onderwijs en opleiding via Europese samenwerking op beleidsniveau en in de praktijk;
 • belangrijke belanghebbenden de middelen aanreiken om beleidsinnovatie te kunnen ontwikkelen en te integreren in beleid.

Specifieke doelstellingen

 • in gang zetten van veranderingen op de langere termijn en in de praktijk testen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van onderwijs en opleiding die in het beleid kunnen worden geïntegreerd en die duurzame en systemische veranderingen in de stelsels voor onderwijs en opleiding teweeg kunnen brengen;
 • ondersteunen van transnationale samenwerking en wederzijds leren tussen essentiële belanghebbenden met betrekking tot toekomstgerichte onderwerpen;
 • faciliteren van het verzamelen en analyseren van bewijs waarmee innoverende beleidsbenaderingen en praktijken kunnen worden onderbouwd.

Prioriteiten

Voorstellen die naar aanleiding van deze oproep worden ingediend, moeten zich richten op een van de volgende zes prioriteiten:

 1. verwerven van basisvaardigheden door laaggeschoolde volwassenen;
 2. opzetten van bij- en nascholingstrajecten en het evalueren daarvan om te voorzien in de behoeften aan actuele en toekomstige vaardigheden;
 3. bevorderen van innovatieve technologie op het gebied van loopbaanbegeleiding; 
 4. bevorderen van innovatieve en discipline overschrijdende benaderingen van onderricht in wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STE(A)M) in het onderwijs; C 454/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie 17.12.2018
 5. bevorderen van het gebruik van instrumenten voor zelfreflectie ter ondersteuning van innovatie en systemische veranderingen binnen instellingen voor onderwijs en opleiding;
 6. hoger onderwijs — het realiseren van de doelstellingen van het actieplan voor digitaal onderwijs (waaronder open wetenschap) en het evalueren van de leeruitkomsten om aan de hand daarvan instellingen voor hoger onderwijs aan elkaar te kunnen toetsen.

 

 
Top