Nieuws

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

30 januari 2019
Subsidieregeling voor ALLE beroepsgroepen én verlengd tot 10 januari 2020

Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling van het ministerie van SZW voor werkende vijfenveertigplussers. De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door hen wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en waar nodig te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. De regeling loopt nu door tot 11 januari 2020.

Het Ontwikkeladvies stelt werkenden in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun 'arbeidsmarkt-fitheid'. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld, aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur. Ook is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het trainen van leidinggevenden. Beide types subsidies kennen individuele en groepsmogelijkheden. De loopbaanadviseur kan zowel door de werkgever als werkende worden ingeschakeld.

Doel

Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen te stimuleren om de regie over hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden.
De ontwikkeltraining leidinggevenden zorgt ervoor dat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

Doelgroep

Het Ontwikkeladvies geldt voor alle beroepsgroepen, inclusief zelfstandigen zonder personeel. De regeling is opengesteld voor alle mensen, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken (in loondienst of zelfstandig).

Wijzigingen op hoofdlijnen per 28-12-2018

  • Het Ontwikkeladvies is geldig voor alle beroepsgroepen inclusief zelfstandigen zonder personeel.
  • De einddatum is een half jaar verschoven tot 10-01-2020.
  • In de regeling staat hoe per 1-7-2019 wordt omgegaan met de specifieke beroepsgroepen, die t/m 27-12-2018 alleen meededen.
  • Het Ontwikkeladvies kent tegenwoordig ook de mogelijkheid voor groepsbegeleiding naast individuele begeleiding, net als de training voor leidinggevenden.

  Lees meer

 
Top