Nieuws

Nieuw Europass-initiatief

30 april 2019
Wat kunnen we verwachten?

Begin 2020 zal een nieuwe Europass-portal worden gelanceerd. Vaardigheden en kwalificaties worden hiermee in de hele Europese Unie beter inzichtelijk. Voor het eerst zal Europass ook mogelijkheden voor levenslange begeleiding bieden, zoals informatie over trends en behoeften op de arbeidsmarkt en over begeleiding en leermogelijkheden in heel Europa.

Europass zal een vertrouwd kader zijn om op een consistente en duidelijke manier in contact te komen met en informatie te ontvangen over nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid, leren en mobiliteit voor mensen.

Wat kunnen we verwachten voor de verschillende doelgroepen, zoals de individuele eindgebruikers, de ontvangers en de facilitators? Lees hieronder ook meer over de principes en functies.

Europass voor individuele eindgebruikers

(studenten, werkzoekenden, werknemers, vrijwilligers)

Europass biedt een gratis, persoonlijk profiel, een ePortfolio, voor de beschrijving van vaardigheden, kwalificaties en ervaringen, begrijpelijk voor iedereen in heel Europa.

De mogelijkheden zijn:

 • Beoordelen van vaardigheden en het bepalen van carrière- en leerdoelen.
 • Aanbod van een verscheidenheid aan banen en leermogelijkheden in Europa.
 • Controle over gegevens die op Europass worden opgeslagen.
 • Hergebruik van opgeslagen gegevens in Europass om andere aanvraagformulieren automatisch in te vullen.

Europass voor ontvangers

(werkgevers, onderwijsinstellingen)

Europass biedt gratis hulpmiddelen en informatie om vaardigheden en kwalificaties in Europa inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

De mogelijkheden zijn:

 • Het rechtstreeks ontvangen van gegevens en informatie van kandidaten.
 • Matchen van profielen met de vereisten voor vacatures, toelatingen of andere mogelijkheden.
 • Ontvangen en authentiseren van betrouwbare digitaal ondertekende referenties, zoals kwalificaties.
 • Toegang tot informatie over vaardigheden en kwalificaties in Europa waarmee kwalificatiekaders en -systemen vergeleken kunnen worden en begrijpelijk zijn alsmede inzicht en kennis van de ontwikkeling van vaardigheden.

Europass voor facilitators

(loopbaanbegeleiders, leerwerkloketten, onderwijs en trainingsinstellingen, organisaties voor jeugdwerk, sociale partners, werkgevers, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers)

Europass biedt gratis instrumenten en informatie om de transparantie en het begrip van vaardigheden en kwalificaties in Europa te bevorderen.

De mogelijkheden zijn:

 • Ondersteunen van de communicatie van informatie over vaardigheden en kwalificaties om de overgang tussen werk en leren te ondersteunen.
 • Het begeleiden van klanten (ontvangers, individuele eindgebruikers) en ondersteunen met Europass-instrumenten om hun activiteiten voor vaardigheden en kwalificaties te beheren.
 • Uitgeven en controleren van betrouwbare digitaal ondertekende referenties.
 • Uitgeven van Europass web-based tools zoals Kwalificatietools en Mobiliteitsdocumenten.

Principes en functies

Het Europass-kader zal worden ondersteund door een aantal beginselen en kenmerken die bij de tenuitvoerlegging van de beschikking in aanmerking worden genomen. Denk daarbij aan:

 • gebruiksvriendelijkheid, veilig en gratis voor alle gebruikers;
 • toegankelijk voor personen met een beperking;
 • interoperabel: gratis beschikbare Europass-webtools voor vrijwillig hergebruik door de lidstaten en andere belanghebbenden en uitwisselbaar met andere web-based tools;
 • ondersteuning van authenticatiediensten voor digitale documenten of afbeeldingen van informatie over vaardigheden en kwalificaties;
 • mogelijkheid voor gebruik van het Europass e-Portfolio zonder registratie en dataopslag;
 • een kader voor digitaal ondertekende referenties voor authenticatiediensten, ondersteuning van afgifte van verifieerbare digitale referenties;
 • toepassing EU-wetgeving inzake gegevensbescherming voor verwerking van persoonsgegevens;
 • gebruikers kunnen toegang tot bepaalde gegevens beperken;
 • beschikbaarheid in de officiële talen van de Europese Unie met mogelijke uitbreiding van de andere Europass-deelnemende landen;
 • waarborging en ondersteuning van Europass-web gebaseerde instrumenten en diensten - op EU-niveau - voor technische interoperabiliteit en synergiën;
 • informatie over kwalificaties, beschrijvingen van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels en andere relevante onderwerpen, voor zover van toepassing en in overeenstemming met de nationale omstandigheden.

Meer artikelen over dit onderwerp >>


 
Top