Nieuws

Oproep | feedback voor herziening ESCO-classificatie

19 juni 2019
ESCO: de Europese classificatietool voor vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen

ESCO omvat 2.942 beroepen, 13.485 vaardigheden, competenties en kwalificaties die relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector. De informatie is beschikbaar in 27 talen. ESCO inventariseert en categoriseert en geeft een systematisch overzicht van de relaties tussen de verschillende aspecten. ESCO is een onderdeel van de Europa 2020-strategie.

Oproep

In 2021 wordt een nieuwe versie van ESCO uitgebracht. Sinds de lancering in 2017 is ESCO voortdurend verbeterd voor een optimale aansluiting met de realiteit van de arbeidsmarkt.

De werkzaamheden voor de lancering zijn inmiddels gestart. Voor de herziening van de ESCO-classificatie doet de Europese Commissie een beroep op deskundigen uit het vakgebied die specifieke expertise kunnen leveren op het gebied van de kennis, vaardigheden en competenties. Aspecten die nodig zijn in specifieke economische sectoren of specifieke beroepen of op het gebied van sectoroverschrijdende kennis, vaardigheden en competenties.

ESCO-forum

De Europese Commissie heeft voor de herziening van ESCO een tijdelijk forum gelanceerd.

Een samenwerkingsruimte voor interactie, communicatie en uitwisseling van informatie tussen het ESCO-secretariaat en deskundigen vanuit onderwijs en arbeidsmarkt. Het forum is voor uitwisseling van:

  • feedback over de inhoud van de classificatie
  • best practices en ervaringen
  • nieuwe ideeën voor verbetering van ESCO

Er is ruimte voor discussie over benodigde vaardigheden en competenties voor een specifiek beroep of over de verschillende sectoren heen. Eventuele wijzigingen in de aard van een beroep en de bijbehorende vaardigheden en ook nieuwe beroepen, vaardigheden en competenties, die nog geen onderdeel uitmaken van ESCO, kunnen worden voorgesteld.

Deelname

Deelname aan het forum is op vrijwillige basis. Voor deelname is het verplicht een EU-login aan te maken

 

 
 
Top