Nieuws

Update ontwikkelingen nieuwe Europass

25 juni 2019
Europass voor leren en werken in Europa

De in 2005 gelanceerde Europass wordt uitgebreid met meer functies en mogelijkheden voor meer doelgroepen. Van een set documenten naar een volledig digitaal portfolio én toegang tot leermogelijkheden en vacatures in Europa. Gegevens worden uitwisselbaar met andere systemen en portals. De eerste fase van de nieuwe Europass gaat in februari 2020 live.

Europass voor studenten, afgestudeerden, scholieren en werkzoekenden

De huidige Europass is een set van vijf documenten om vaardigheden en kwalificaties eenvoudig en duidelijk te kunnen uitleggen in Europa. Het standaard Europass CV en het Taalpaspoort zijn vrij toegankelijk. De Europass Mobiliteit, het Certificaatsupplement en het Diplomasupplement worden uitgegeven door bevoegde onderwijs- en opleidingsinstanties. Met de nieuwe Europass worden deze set van documenten volledig digitaal. De gebruiker kan hiermee zelf een persoonlijk digitale portfolio (ePortfolio) opbouwen en beheren. Naast deze Europassdocumenten kunnen ook andere digitale documenten worden toegevoegd, zoals filmpjes en foto’s voor het aantonen van ervaring en competenties.

Privacy wetgeving

In alle gevallen is de gebruiker de eigenaar van zijn/haar gegevens. De eigenaar beslist zelf met wie hij zijn gegevens deelt en wie er toegang krijgt tot zijn gegevens. Dit wordt self sovereign identity genoemd en is een belangrijk principe in het kader van de privacywetgeving.

Europass voor Europese leermogelijkheden

Naast het ePortfolio biedt de nieuwe Europass een portaal met informatie over opleidingen, kwalificaties en vaardigheden voor leermogelijkheden in Europa. ESCO wordt een belangrijke bouwsteen voor de Europassportaal. ESCO classificeert vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen in verschillende talen. Informatie en documentatie van en over Euroguidance en EQF zijn onderdeel. Het portaal zal gebruikmaken van nieuwe technieken voor het delen en up-to-date houden van informatie. Het kan gezien worden als de verbeterde opvolger van Ploteus en LOQ. Begin 2020 moet ook de eerste versie van het portaal klaar zijn.

Europass voor toegang tot de Europese arbeidsmarkt

Naast het ePortfolio biedt de nieuwe Europass een portaal met informatie over werken in Europa. De inhoud van het portfolio kan eenvoudig worden gedeeld met andere systemen en/of portals, bijvoorbeeld met een werkgever als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Ook de uitwisseling met het Eures-portal wordt vereenvoudigd, zodat de gebruiker toegang krijgt to de Europese arbeidsmarkt.

Europass voor onderwijsinstellingen

Een van de nieuwe mogelijkheden van Europass is het uitgeven van digitale waardedocumenten: ‘digital signed credentials’, zoals diploma’s en diplomasupplementen. Een voorbeeld daarvan wordt in Nederland al door DUO verstrekt, namelijk een gecertificeerd PDF van een behaald diploma. De digitale uitgave is een enorme stap vooruit, bijvoorbeeld ter voorkoming van diplomafraude.

Deze toepassing zal bij de lancering van de nieuwe Europass in 2020 nog niet gereed zijn. Op dit moment werken organisaties uit twaalf landen, waaronder Nederland, hard aan de ontwikkeling van deze nieuwe technieken.

Lees meer over de functies en de mogelijkheden van de nieuwe Europass voor de verschillende doelgroepen.


Alle artikelen over de nieuwe Europass decision


 
Top