Nieuws

Overheidsrol voor zinvolle loopbaan

18 september 2019
Een internationale kwestie die vraagt om effectieve beleidsmaatregelen en praktijken
Het groeiende belang dat wordt gehecht aan een leven lang leren/ontwikkelen, benadrukt ook het belang van facilitering hiervan. Hoe kan de overheid burgers ondersteunen bij het vormgeven van een leven lang ontwikkelen?

 

Loopbaanontwikkeling wereldwijd in kaart

Hoe overheden burgers kunnen ondersteunen bij het opbouwen van een zinvolle loopbaan was de focus van het negende Internationale Symposium voor Loopbaanontwikkeling en Overheidsbeleid in Tromsø, Noorwegen, op 17-20 juni 2019. Tijdens het symposium zijn vertegenwoordigers van 33 landen en van UNESCO, de OESO, de Europese Commissie, de European Training Foundation en de European Centre for the Development of Vocational Training met elkaar in dialoog getreden. En zijn een aantal effectieve beleidsmaatregelen en praktijken geïdentificeerd.


De discussies zijn in een communiqué samengevat: toonaangevende diensten voor loopbaanontwikkeling in een onzekere toekomst: zorgen voor toegang, integratie en innovatie.


Hoe verhoudt Nederland zich tot andere landen?

Aan de hand van documenten, rapporten, websites en interviews heeft Euroguidance Nederland een matrix gemaakt. Daarbij is op overheidsniveau vergeleken hoe elk land er in staat. Deze analyse biedt handvaten voor Nederland om het begeleiden van een leven lang ontwikkelen verder te concretiseren.


Strategie

Voor het integreren van LOB in Nederland is een duidelijke strategie wenselijk. Samenwerking van verschillende partners is hierbij een voorwaarde. Euroguidance Nederland neemt hierin samen met een aantal belangrijke stakeholders het voortouw. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


 
Top