Nieuws

Advies voor Tweede Kamer: verankering LOB in curriculum

14 oktober 2019


Leraren en schoolleiders vanuit negen leergebieden presenteerden op 10 oktober hun adviezen voor de herziening van het onderwijscurriculum aan de Tweede Kamer. Deze adviezen zijn opgesteld binnen Curriculum.nu. Het project dat als doel heeft de verouderde onderwijsdoelen te actualiseren en het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.Gezamenlijke brief aan Tweede Kamer

Op 11 oktober 2019 stuurden de VvSL en NVS-NVL een gezamenlijke brief naar de ministers Slob en Van Engelshoven en naar de leden van de Tweede Kamercommissie van OCW. Zij reageerden hiermee op de herziening van het curriculum. Met het schrijven wijzen zij op de noodzaak van een formele rol van LOB in het vervolgtraject van Curriculum.nu. Lees ook het persbericht dat zij uitstuurden.

Euroguidance Nederland ondersteunt de reactie vanuit de decanenverenigingen dat er meer aandacht moet zijn voor LOB en brede vaardigheden. Deze zijn nu nog te weinig zichtbaar in het curriculum.

 

Curriculum.nu

125 leraren en 18 schoolleiders hebben met Curriculum.nu de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Het is voor het eerst dat leraren uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zélf en gezamenlijk aan zet zijn bij de herziening van het curriculum. De voorstellen dragen bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen vakken.

 

 
Top