Nieuws

Wedstrijd voor innovatieve LOB-instrumenten

22 november 2019
Doe mee en breng je innovatieve en interactieve activiteiten voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding over het voetlicht


De wedstrijd is een initiatief vanuit het Europese project Erasmus+ FUTURE Time Traveller. Een Europees project dat zich richt op een nieuwe dimensie van loopbaanbegeleiding. Zij richten zich op innovatieve games gebaseerde scenario-aanpak om de volgende generatie voor te bereiden op de banen van de toekomst.

Doel van de wedstrijd

Een wedstrijd voor het verbeteren, herkennen en promoten van best practices van innovatieve instrumenten, interactieve games, scenario's, methodieken en platforms voor loopbaanoriëntatie en begeleiding.

Wie kan er meedoen?

De wedstrijd is voor LOB-professionals (in de breedste zin van het woord) die zich bezighouden met beroepskeuzevoorlichting voor leerlingen, studenten en jonge volwassenen en trainers, coaches en opleiders uit de informele sector. Deelname kan zowel individueel als in teamverband.

Deadline

Uiterste datum van inzending, in het Engels, is 31 december 2019.

Meer informatie over wedstrijd

 

Organisatie

Het project Erasmus+ + FUTURE Time Traveller is een initiatief van een internationaal consortium van zeven organisaties (Business Foundation for Education (Bulgarije (coördinator); CTI (Griekenland), EBCC (Portugal), CIAPE (Italië), Universiteit van Lodz (Polen), Innovation in Learning Institute (Duitsland) en Aspire-igen (Verenigd Koninkrijk).

 
Top