Nieuws

Webinar Financiering en Governance: één loket

15 mei 2020
Video en de presentaties van het webinar.
Eén loket voor loopbaan(ondersteuning) en scholing, hoe doe je dat qua governance en financiering? Tijdens het webinar van Euroguidance samen met de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen van de SER op 12 mei was dat het thema. We gingen in op hoe het Twents Fonds voor Vakmanschap, Leo Loopbaan, en Estland, Finland en Schotland de loketfunctie hebben ingericht en hoe zij dit hebben georganiseerd qua governance en financiering.

Financieringsbronnen voor loopbaanondersteuning
In Twente is er sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen 14 Twentse gemeenten. Dit wordt aangestuurd door een regiegroep met partners uit provincie, gemeenten, beroepsonderwijs, O&O Fondsen, werkgevers en werknemers. Deze ‘losse’ samenwerkingsvorm werkt vooralsnog erg goed voor de regio.

Leo Loopbaan (Limburg) heeft recent een coöperatie opgericht. Daarmee is er nu ook sprake van publiek-private bekostiging; naast subsidies dragen de coöperatiepartners ook financieel bij. Beide initiatieven maken overigens gebruik van verschillende financieringsbronnen, namelijk bekostiging uit subsidies (bijv. ESF, provincie, Rijk (SLIM, regiodeal)) en cofinanciering door het bedrijfsleven. Structurele financiering blijft nog wel een uitdaging.

Uniforme uitstraling
In Estland, Schotland en Finland bestaan uiteenlopende organisatievormen van loopbaanondersteuningspunten. Zo is er een publieke arbeidsvoorziening in Estland, en kent men regionaal variërende Ohjaamo’s (one-stop-begeleidingscentra) in Finland. In Schotland bestaat één organisatie die hoofdverantwoordelijk is voor het vormgeven van loopbaaninformatie, -advies en –begeleiding (Skills Development Scotland). Eén van de leerpunten voor Nederland is toch wel de uniforme uitstraling (één merk) die deze landen kennen bij loopbaan- en scholingsadvies.

Heb je het webinar niet kunnen volgen, maar ben je wel nieuwsgierig? Bekijk hieronder de opname van het webinar en de presentaties!

Bekijk hier de presentaties:
- Presentatie Euroguidance
- Presentatie Leo Loopbaan
- Presentatie Twents Fonds voor Vakmanschap

De vragen die deelnemers aan het webinar stelden worden in deze Q&A beantwoord.

Bekijk hier de video:
 
Top