Nieuws

Online seminar Loopbaankompas

28 mei 2020
Het gebruik van het Loopbaankompas is een van de succesvolle praktijken in verschillende landen, waaronder Denemarken, Estland, en Letland. Op donderdag 14 mei hebben we een online seminar gehouden om praktijken en ervaringen uit te wisselen met het loopbaankompas, en om mogelijke manieren voor de toekomst in kaart te brengen met betrekking tot de methodologie.

Wat hebben we geleerd van andere landen?
Het was mooi om te zien hoe het loopbaankompas in de verschillende landen wordt gebruikt, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. We werden geïnspireerd door de verscheidenheid, creativiteit en aantrekkelijkheid van de gebruikte methoden en formats (zie ter inspiratie de presentaties onder aan dit bericht).
De aanpak is vaak afhankelijk van de context (klantgroepen, achtergrond of situatie). Zo werken ze in Denemarken met een bepaalde volgorde en hebben ze een methode van voorbereiding en heeft Estland een compendium om de juiste elementen/aanpak voor het overleg te kiezen. Expertisepunt LOB legt de focus op het ontwikkelen van loopbaancompetenties van jongeren in het onderwijssystemen met als doel het leren maken van loopbaankeuzes. Het Leerwerkloket gaat opzoek naar talenten en interesses van de persoon om vervolgens een passende vervolgstap te maken in hun loopbaan.

Ways forward 
Ook werd aan de landen gevraagd hoe zij in hun eigen land stappen willen zetten met het loopbaankompas? Enkele van de antwoorden:
  • "Afstoffen" van de loopbaankompas;
  • Bestaande toolkit uitbreiden met alle methoden/instrumenten (zodanig dat deze gemakkelijk overdraagbaar/ vertaalbaar is en met gebruikersinterviews);
  • Digitaliseren van het kompas voor gebruik in online loopbaandiensten;
  • Webbased trainingen voor geïnteresseerden in het beginnen met het gebruik van het kompas;
  • Actualisering van het methodecompendium voor verschillende toepassingen van het kompas (opgesteld in 2014), met inbegrip van voorbeelden uit andere landen.

Gezien de antwoorden, zijn er stappen te nemen! Als landenteams, maar ook gezamenlijk. Zoals het organiseren van een webinar voor een breder publiek, het geven van een gezamenlijke presentatie op de IAEVG, en het samenwerken om de toolkit uit te breiden en de Estse methode compendium te updaten en om praktijken uit te wisselen (met name voor gebruik bij klanten met speciale behoeften).

Wordt vervolgd!

Presentaties:
Use Career Compass Nederland
Use Career Compass Letland
Use Career Compass Denemarken
Ways forward Career Compass Letland
Ways forward Career Compass Nederland
 
Top