Nieuws

Intentieverklaring gezamenlijke toekomst VvSL en NVS-NVL

28 mei 2020
Op 6 april j.l. tekenden de VvSL en NVS-NVL een intentieverklaring over een gezamenlijke toekomst!

Intentieverklaring
 
Top