Nieuws

Artikel over: hoe kom ik tot LOB van kwaliteit in mijn school?

30 juni 2020
Het LOB raamwerk als hulpmiddel in workshop ‘in gesprek over LOB-beleid en -uitvoering met behulp van het raamwerk LOB’


Afgelopen donderdag hebben we samen in een workshop van Spirit4You met verschillende decanen, docenten en LOB professionals gekeken naar het raamwerk LOB. Hierbij stelden we onszelf de vraag: wat is onze visie ten opzichte van LOB beleid binnen onze school? Wat willen we hiermee bereiken? Door het raamwerk erbij te pakken kunnen we een pad uitstippelen om tot het waarmaken van die visie te komen.


Het raamwerk LOB
Er is behoefte aan een gezamenlijke taal binnen de wereld van LOB. Wat verstaan we hier nu onder? Wat wordt er van een LOB professional verwacht? En welke deskundigheid heeft hij of zij nodig om die rol te kunnen vervullen? Hiervoor is het LOB raamwerk ontwikkeld. In een gemakkelijke tool wordt voor zowel de eerste-, tweede, en derdelijns betrokkene belicht welke taken bij deze rol horen en wat dit van de LOB’er vraagt.

"Het raamwerk biedt concrete handvatten om na te denken over hoe we LOB kunnen vormgeven. Het blijkt lastig om hierover het gesprek te voeren met onze docenten, maar ook zeker met onze directie. Immers, zij zien niet altijd wat er allemaal bij komt kijken. Deze tool gaat ons hierbij helpen!"– deelnemer spirit4you workshop.

In gesprek
Het raamwerk helpt scholen tijdens het gesprek over visievorming ten aanzien van LOB, bij het inrichten van de formatie voor LOB en het implementeren van de visie. Wat verwachten wij van onze mentoren/slb’ers, van onze decaan/slb-coördinator. Het raamwerk biedt een ambitieuze catalogus van bijbehorende taken en deskundigheid. De betrokken functionarissen van de school bepalen wat zij op dit moment van elkaar verwachten en een ieder kan, al dan niet in gesprek met HR of directie een ontwikkelpad uitstippelen waarbij het raamwerk behulpzaam is.
Door met behulp van dit servicedocument met elkaar in gesprek te gaan,wordt het makkelijker om mensen mee te krijgen en concrete stappen te formuleren. Men gaat het belang onderkennen van LOB, en het wordt zichtbaar welke stappen al gezet zijn. Zo wordt LOB niet een extraatje, maar een basis voor het bestaande onderwijs. Integraal en versterkend.

Onze dank gaat uit naar het warme welkom van Spirit 4You!

Wil jij ook een kijkje nemen in het raamwerk? Ga dan naar www.raamwerklob.nl of kijk op www.euroguidance.nl, of bestel de papieren versie!

Liever een persoonlijk advies of gesprek? Mail dan naar euroguidance@cinop.nl of info@cinop.nl.
 
Top