Nieuws

Meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een functiebeperking

17 augustus 2020
Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen!
De Realisten Academie 2.0 is voor en door jongeren met een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking tussen de 14 en 27 jaar. De Realisten Academie 2.0 leidt jongeren met een arbeidsbeperking op tot Realist. Nu alle aandacht uitgaat naar het zo snel mogelijk indammen van het coronavirus en het overeind houden van de economie, is het belangrijk dat we aandacht blijven houden voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. De Realisten Academie 2.0 draagt hieraan bij.

De Realist

Een Realist is een jonge ervaringsdeskundige die zijn of haar unieke kijk op de arbeidsmarkt uitdraagt bij organisaties en scholen, in de vorm van een pitch of voorlichting. De Realist inspireert en activeert professionals, studenten en werkgevers met een persoonlijk verhaal om de inclusie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te bevorderen: een win-win wanneer de maatschappij zich inzet voor deze jongeren en vice versa. Ook jongeren zonder beperking kunnen zich als buddy aanmelden.Wat levert het op voor de deelnemers, de Realisten?

Jongeren worden met de Realisten Academie 2.0 in een half jaar professioneel opgeleid, passend bij de persoonlijke situatie. Met deze opleiding ontwikkelen zij zichzelf, wonen zij inspirerende lezingen bij, volgen zij online webinars, worden ze gekoppeld aan een buddy en wordt er een gezellig eindevenement georganiseerd. Met de activiteiten bouwen de jongeren een groot – sociaal en zakelijk – netwerk op.Vergoeding
Ook ontvang je als Realist een passende vrijwilligersvergoeding en het Europass-certificaat voor vrijwilligers. Deze vrijwilligersvergoeding kan in combinatie met andere uitkeringen.

 

Deelnemen?

Deelname aan de Realisten Academie 2.0 is geheel gratis. Kijk voor meer informatie over de Realisten Academie 2.0 op www.realistenacademie2-0.nl.

 

Initiatiefnemers 

De Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen! is een initiatief van CNV Jongeren, ECIO: Expertisecentrum inclusief onderwijs (onderdeel van CINOP), Onbeperkt aan de Slag en Stichting Alexander in samenwerking met Emma at Work. Het maatschappelijk project wordt gefinancierd door ZonMw.

 

 
Top