Nieuws

Euroguidance Network Meeting | 5 - 7 oktober 2020

23 oktober 2020


In maart ontmoetten de Euroguidance-netwerkleden elkaar nog net live in Dubrovnic voor de Lockdown. De tweede meeting van 2020 was echter volledig online. Van maandag 5 tot en met woensdag 7 oktober organiseerde Euroguidance Duitsland op sublieme wijze een programma met daarin veel ruimte voor kennisoverdracht en plannen voor de toekomst. Paul Guest was de facilitator gedurende deze dagen en vervulde zijn rol met verve!


Op dag 1 gingen de netwerkleden aan de slag in hun Main Task Groups en kwam ook de stuurgroep bijeen. De tweede dag startte met een bijdrage Michael van der Cammen van de Bundesagentur für Arbeit over hun zeer interessante “Lifelong Career Guidance Strategy” voor jongeren en volwassenen die als doel heeft om mensen te helpen omgaan met de fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt. Deze dag kwam ook de stakeholders survey aan bod. Euroguidance heeft haar stakeholders bevraagd om zo haar impact in beeld te kunnen brengen. 832 stakeholders uit 34 landen in Europa hebben de survey ingevuld. Resultaat? 86% heeft door de activiteiten van Euroguidance hun kennis vergroot, 73% ontwikkelde nieuwe competenties en 71% gaf aan dat ze hun netwerk en samenwerkingen hebben vergroot. Een positieve uitkomst dus voor het werk van alle Euroguidance centra in Europa! Tijdens deze eerste en tweede dag stond vooral het terugkijken en reflecteren op wat we hebben bereikt centraal en op de derde dag lag de op de toekomst. Mooi voorbeeld waren de vijftal peer learning sessies die werden georganiseerd vanuit verschillende centra. Lopend van een sessie rondom bekroonde loopbaanbegeleidingspraktijken en nieuwe werkmethoden tijdens COVID-19 tot een sessie rondom peer-reviews binnen Euroguidance centra. Vanuit Nederland verzorgden we een sessie rondom Inclusive Mobility. Er werd gediscussieerd over wanneer mobiliteit echt inclusief is, waar de verantwoordelijkheden liggen binnen de onderwijsinstelling en in hoeverre initiatieven zoals 'internationalisation at home' en 'blended mobility' alternatieven zijn. Sessies waaruit ook weer mooie samenwerkingsverbanden en gezamenlijke actiepunten voor de toekomst vloeiden.

Het Euroguidance netwerk
Het Euroguidance netwerk bestaat op dit moment uit 34 landen in Europa. Het is een Europees netwerk van nationale hulpbronnen en informatiecentra voor loopbaanbegeleiding. Gemiddeld komen zij twee keer per jaar bij elkaar om met elkaar te verbinden en nieuwe doelen te stellen voor de toekomst
.
 
Top