Nieuws

Leven lang ontwikkelen 2021

18 januari 2021
Nieuw opengestelde call
Onderzoekers kunnen financiering aanvragen om de ontwikkeling van de leercultuur en eigen regie op leven lang ontwikkelen in kaart te brengen. Of volwassenen daadwerkelijk deelnemen aan leer- en ontwikkelactiviteiten (een leven lang ontwikkelen) hangt echter af van de interactie tussen aspecten op microniveau (zoals individuele motivatie, interesse, eerdere leerervaringen), mesoniveau (zoals onderwijsaanbod en leercultuur) en macroniveau (zoals landelijk beleid).

Met de aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO), wil het kabinet in heel Nederland een doorbraak realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Kern van de aanpak LLO is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan, opdat ze zich blijven ontwikkelen en opdat deze ontwikkeling aansluit op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

Het doel van het onderzoeksprogramma is het in beeld brengen van de ontwikkeling van de leercultuur en de ontwikkeling van de eigen regie ten behoeve van de deelname aan leven lang ontwikkelen (LLO) en de bijdrage van overheidsbeleid (waaronder het actieprogramma LLO) hieraan t.o.v. andere invloeden op de leercultuur en eigen regie.

Meer informatie over deze call?
 
Top