Nieuws

Terugblik: Ontwikkeling Telt Festival

28 mei 2021
Loopbaanondersteuning voor iedereen
“Hoe komen we tot structurele en duurzame loopbaanloketten, die toegankelijk, laagdrempelig, herkenbaar, onafhankelijk en deskundig zijn?”

Dat was het vraagstuk dat op 22 april op de (sta)tafel lag tijdens het Ontwikkeling Telt Festival.
Samen met Thea van den Boom van het Ministerie OCW (Directie MBO) verzorgde Karien Coppens van Euroguidance een sessie.

Uit de vele initiatieven en recente beleidsvoornemens blijkt de drive om met loopbaanondersteuning aan de slag te gaan. Met de recessie en omscholingsnoodzaak als gevolg van de COVID-19 pandemie wordt de urgentie extra gevoeld. Alleen hoe komen we daar? Aan een volle tafel – met deelnemers vanuit on meer de private wereld, de Leerwerkloketten, de SER, de mbbu en de sector transport en logistiek – hebben we ons gedachtegoed hierover kunnen delen. En we hebben samen nagedacht over hoe we komen tot een robuuste en duurzame basisvoorziening van loopbaanondersteuning (met o.a. regionale loopbaancentra) die toegankelijk, laagdrempelig, herkenbaar, onafhankelijk en deskundig is.


Presentatie Loopbaanondersteuning voor iedereen
 
Top