Nieuws

Lancering Erasmus+ programma voor 2021-2027

05 juli 2021
Het nieuwe Erasmus+ programma voor 2021-2027 is gelanceerd en zit vol nieuwe mogelijkheden. Erasmus+ heeft veel te bieden voor organisaties op het gebied van begeleiding en begeleiders. De belangrijkste kenmerken van het Erasmus+ 2021-2027 zijn:
  • Inclusie en diversiteit: een inclusiever en toegankelijker financieringsprogramma.
  • Participatie: actieve betrokkenheid bij het programma en in de samenleving verbeteren
  • Duurzaamheid: de financieringsprogramma's duurzaam maken en duurzaam handelen bevorderen
  • Digitalisering: bevorderen van het gebruik van digitale hulpmiddelen en de ontwikkeling van digitale vaardigheden
Meer informatie? Klik dan hier en hier.

 De nationale EQF-, Europass- en Euroguidance-centra zijn uitgenodigd om een voorstel in te dienen in het kader van dit nieuwe Erasmus+-programma (ERASMUS) voor de periode 2021-2023. Op 7 juni zijn alle Europese Euroguidance centra bijeengekomen om dit voorstel en de activiteiten die daarbij horen af te stemmen. Daarna was het aan ieder nationaal Euroguidance centrum om dit verder uit te werken en toe te passen op de eigen context. Met dit plan kunnen wij als Nederlands loopbaankennispunt onze activiteiten in dit Europese netwerk voor de komende drie jaar voortzetten.
 
Top